NL93-9385098


   本鴿為「晚生黑斑」(魯道.克拉森)之同父母兄鴿,1996年全舍拍賣(21)本身榮獲三次冠軍(±3000羽、±6000羽、±9000),引進抵台之後,下代已發揮至第五代。 ↑NL04-1790631


  本鴿為 NL93-9385098(晚生黑斑之兄鴿) x 仙姬 所作出


 NL90-1164925 Rikky 仙姬


         1993年巴賽隆納國際賽總冠軍、空中距離1132公里 33196


         荷蘭國家賽總冠軍 10576


         77年來,鴿數最多的一次比賽,僅有冠、亞軍的分速超過1000


              公尺,本鴿超速亞軍鴿達1小時30分。


         1993年巴賽隆納國際賽成績公佈後3天,此鴿即引進本舍 

arrow
arrow
    全站熱搜

    莊鐙福 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()