NL93-1502415幕尼黑先生3號       ↑NL98-1864781神鬼將軍


  (以上二羽分別作出1999年及2000年高雄新興分會冬季入賞鴿


   詳細資料如下)


----------------------------------------------------------------------
 


NL93-1502415   慕尼黑先生3


     1994年慕尼黑650公里,7543 全國總冠軍


     (布拉瓦 作出)


        本鴿代表直女 99-338335 (長城新興小姐1)


        1999年冬季高雄市新興分會 10464  綜合6


        (掛環10)


---------------------------------------------------------------------------------


 


NL97-1864781 神鬼將軍


   1999年荷蘭全國短距離鴿王


              


        1e  Peronne  (254公里)   1,737  (40,000羽最高分速冠軍)


        1e  Bohain   (223公里)    2,011  (±10,000)


        1e  Bohain                          791  (±10,000)


        1e  St.Ghislain(169公里)   749  (±10,000)


        1e  Bohain                         746  (±10,000)


        1e  St.Quentin (242公里)  514   (±10,000)


        1e  Chantilly  (335公里  616   (±10,000)


        1e  Creil      (330公里)      100   (±10,000)


                         (系統:詹森兄弟) 本鴿代表直女 00-248423 (長城新興小姐2)

 2000年冬季高雄市新興分會 11767  綜合8 (四關殘38)

(掛環10羽)00-248423(長城新興小姐2)


  2000年冬季高雄賽協新興分會11767 綜合8 38


  本鴿為 神鬼將軍 之直女,亦為 仙姬 之孫代  ==========================================

 ↑仙姬 本尊


arrow
arrow
    全站熱搜

    莊鐙福 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()